Algemene lesvoorwaarden

 

1. Proefles

Aanmelden voor een proefles kan via deze website. Ikke dans! reageert binnen 1 week.

Je zult voor je kindje een uitnodiging ontvangen voor een proefles, mits er plek is.


Indien er geen plek is, dan kan je kindje op een wachtlijst geplaatst worden en krijg je

bericht zodra er een plek vrijkomt.
Er zijn geen kosten verbonden aan een proefles

en het is geheel vrijblijvend. Bij de uitnodiging voor een proefles wordt ook een inschrijfformulier gemaild.

Mocht je kindje graag door willen gaan, dan mag het inschrijfformulier ingevuld ingeleverd worden.

 

2. Inschrijven

Inschrijven kan alleen plaatsvinden door middel van een volledig ingevuld inschrijfformulier. Op dit inschrijfformulier dien je door middel van je handtekening aan te geven op de hoogte te zijn en akkoord te gaan met deze algemene lesvoorwaarden. Inschrijvingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

Met de opgegeven voorkeursdagen en tijden wordt zoveel mogelijk rekening gehouden. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

 

3. Betaling lesgeld

Ikke dans! biedt 3 betaaltermijnen:

Termijn 1 : September t/m december

Termijn 2: Januari t/m maart 

Termijn 3: April t/m juni/juli

 

Nadat ik de inschrijving van je kindje heb ontvangen, zal ik per mail de factuur sturen.
Na ontvangst van de factuur dient het eenmalige inschrijfgeld van €10,00 plus het lesgeld uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te worden betaald.

Ikke dans! behoudt zich het recht voor de hoogte van het lesgeld per dansseizoen (september - juni) te indexeren.

 

4. Tussentijds beëindigen

De inschrijving wordt steeds aangegaan voor minimaal de eerste termijn en wordt daarna stilzwijgend verlengd. Wilt uw kind stoppen, dan moet dit uiterlijk een maand voor de eerstvolgende incassodatum schriftelijk doorgegeven te worden via info@ikkedans.nl. Hierin geldt dan het volgende:

 

- Bij betaling in 3 termijnen: opzeggen vòòr 1 december, 1 maart en 1 juni (i.v.m. de vakantieperiode).

- Bij jaarlijkse betaling: opzeggen vòòr 1 juni (i.v.m. de vakantieperiode).

- Bij te late opzeggingen wordt er geen lesgeld gerestitutioneerd.

 

Pas wanneer u een bevestiging van de opzegging heeft ontvangen, heeft u daadwerkelijk opgezegd. Houd dit zelf goed in de gaten en neem gerust contact op wanneer dit langer dan 2 werkweken duurt. 

Zonder schriftelijke opzegging blijft het abonnement doorlopen naar het volgende termijn en/of nieuwe seizoen. Zolang je geen bevestiging voor de stopzetting hebt ontvangen, is deze niet door mij verwerkt of bij mij binnengekomen. Je dient dit zelf te controleren en binnen een week na je stopzetting direct contact met mij op te nemen indien je niks hebt ontvangen. Het mondeling opzeggen van het lidmaatschap wordt niet als officiële opzegging beschouwd.

 

5. Plaatsing in een andere les

Als je overplaatsing aanvraagt voor je kind naar een andere les/ oudere groep, betaal je het lesgeld voor de betreffende leeftijdsgroep/lesvorm. Is dit tijdens het seizoen dan wordt het lesgeld naar rato aangepast/ verrekend.

 

6. Restitutie lesgeld

Er vindt geen restitutie van het lesgeld plaats, behalve als het gaat om bijzondere omstandigheden zoals

ziekenhuisopname, ernstige ziekte of een sterfte geval binnen het gezin. 

Je dient altijd schriftelijk restitutie aan te vragen en restitutie wordt niet met terugwerkende kracht toegepast. Wanneer er echter door ziekte van de docent meer dan 3 lessen vervallen, heb je recht op restitutie van het lesgeld. 

Wanneer live danslessen wegens omstandigheden buiten toedoen van de docent niet mogelijk zijn (denk aan pandemieën) vindt geen restitutie van lesgeld plaats, maar wordt er een passend alternatief geboden. Denk aan online danslessen of danslessen via Zoom.

 

7. Foto- en videomateriaal

Tijdens de lessen kunnen er foto’s en/of video’s gemaakt worden voor promotionele doeleinden. Mocht je bezwaar hebben, wil ik je graag verzoeken dat gelijk aan te geven op het inschrijfformulier.

 

8. Aansprakelijkheid

Ikke dans! is niet aansprakelijk voor het kwijtraken van of schade van jassen en andere eigendommen van onze leerlingen/ bezoekers. Ook niet voor verwondingen, blessures e.d. die leerlingen/bezoekers van Ikke dans! oplopen tijdens, vooraf of na de lessen.

 

9. Kamer van Koophandel

Ikke dans! is ingeschreven bij de KvK te Utrecht onder nummer 69310726.