Tarieven seizoen 24-25

  • Alle betalingen worden gedaan via een maandelijks automatische incasso. Het lesgeld wordt vanaf september 2024 aan het begin van de maand geïncasseerd. Dit doen we in 10 termijnen, te weten rond de 1ste van de maanden september t/m juni. Indien een nieuwe abonnee tussentijds start, terwijl de incasso van die periode reeds is uitgevoerd, vindt verrekening plaats in de volgende betaling. Let op: Je betaalt dus voor 10 maanden (in plaats van 12 maanden).
  • Je kunt ook kiezen voor een seizoensbetaling. Hierbij ontvang je 5% korting op het hele seizoen. Dit geldt alleen wanneer het lidmaatschap voor 1 januari ingaat
  • Eénmalige inschrijfkosten: €7,50

Korting:

Als er meerdere danslessen worden gevolgd door gezinsleden op hetzelfde adres, wordt er een korting gegeven. Ook geldt deze korting voor individuele personen die meerdere danslessen volgen in één week.

Aantal te volgen lessen: Korting:
1 0%
2 5%
3 10%
4 15%
5 20%

Opzeggen

  • Een abonnement wordt aangegaan tot het einde van het seizoen en wordt automatisch steeds met een jaar stilzwijgend verlengd.
  • Indien gedurende het seizoen wordt gestart, wordt het verschuldigde abonnementsgeld berekend vanaf de maandag van de week waarin de eerste les valt tot het einde van het seizoen en daarna steeds stilzwijgend verlengd.
  • Indien de jaarlijkse verlenging niet is gewenst, dient uiterlijk 1 juli dit via de webapp kenbaar te worden gemaakt.
  • Indien voor het einde van het seizoen wordt opgezegd, geldt een opzegtermijn van een (extra) kalendermaand. Dat betekent dat wordt betaald voor de maand waarin wordt opgezegd èn de maand erna (dat is de opzegmaand).
  • Opzeggen kan alleen via de webapp of door een e-mail te sturen aan info@ikkedans.nl